• Oszczędność czasu
  • Dostępność 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia
  • Możliwość kontrolowania przez Klienta pojazdu i stanu naprawy w czasie jej trwania
  • Maksimum wygody
MOB – DAN